süsinikneutraalne tootmine

Anora eesmärk 2025. aastaks – süsinikneutraalne tootmine

Altia eesmärk on muuta tootmine täielikult süsinikneutraalseks 2025. aastaks.

Ettevõte avalikustas „Jätkusuutliku tootmise tegevuskava“ 2030. aastaks, mis põhineb ringmajandusel ja süsinikneutraalsel tootmisel. Kavas on Koskenkorva piiritusetehase bioenergial põhineva jõujaama arendamine ja üleminek taastuvenergiale.

Koskenkorva piiritusetehases toimub tootmine bio- ja ringmajanduse alustel, mis on toonud tehasele ka „Green Company of the Year" märgise

Süsinikneutraalne tootmine

„Jätkusuutlik tootmine on Altia ettevõtte prioriteet ning edu võti. Meie toodete ja eksportturu alus on odra jäätmevaba kasutamine Koskenkorva piiritusetehases, hästi korraldatud ringmajandus ning puhas Rajamäe põhjavesi. Tänaseks oleme CO2 emissiooni vähendanud rohkem kui poole võrra 2014. aastaga võrreldes ning meie eesmärk on vähendada heitekoguseid nullini.“ räägib Pekka Tennilä, Altia CEO. 

„Meie uus tegevuskava seab mitmeid numbrilisi eesmärke jätkusuutlikule tootmisele 2030. aastaks. Meie tegevuskava tuleneb dokumendis United Nations Sustainable Development Goals määratud eesmärkidest. Samuti on Altial kavas meie enda tootmist edasi arendada heitkoguste kompenseerimise asemel.“ lisab Petra Gräsbeck, Altia Kommunikatsioonidirektor. 

Uus tegevuskava on suunatud neljale jätkusuutlikule valdkonnale.

Meie piiritusetehas

Põhieesmärk: Meie tootmine on süsinikneutraalne aastaks 2025

„Green Company of the Year“ märgisega hinnatud Koskenkorva piiritusetehases põhineb tootmine bio-ja ringmajandusel. Ringmajanduse põhimõtete kasutamist on laiendatud ka teistes valdkondades. Meie eesmärk on järgmise kolme aasta jooksul minna üle täielikult taastuvale elektrile. Altia kaitseb Rajamäe põhjavee piirkondi ning meie eesmärk on vähendada heitvee mahtu 20%-ni.

Meie tooted

Põhieesmärk: Meie tootepakendid on täielikult taaskasutatavad 2025. a.

Vähendame süsiniku jalajälge meie pakendites 35% aastaks 2030. Jätkame keskkonnasäästlike pakendite arendamist ning kasutamist, nt plastikpudelid, bag-in-box pakendid, tetrapakendid ning kergemad klaaspudelid. 

Meie ühiskond

Põhieesmärk: 2030. a. on 10 % meie toodetest madala alkoholisisaldusega või alkoholivabad.

Me soovime olla vastutustundliku ja Põhjamaise joogikultuuri edendajad. Pakume oma klientidele ausat ja läbipaistvat informatsiooni toodete kohta. 2030. aastaks moodustavad 10% meie tooteportfellist orgaanilised tooted ning vähendame suhkru kasutamist toodetes 10% võrra.

Meie inimesed

Põhieesmärk: Tööõnnetuste vähendamine nullini 2030. aastaks. 

Soovime, et meil oleks turvaline töökeskkond, tervete ning õnnelike töötajatega. Meie eesmärk on olla selle 25% ettevõtete seas, kus on hea töökeskkond ning töötajatel on heaolu tunne. Propageerime oma tarneahelas amfori BSCI kohaselt jätkusuutlikkuse põhimõtteid ja laiendame järgmise paari aasta jooksul jätkusuutlikkuse auditeid, et hõlmata 100 protsenti meie tarnijatest riskialustes riikides.

Toggle Nav