VEEBILEHE JOOGIKULTUUR.EE KASUTUSTINGIMUSED

Täname veebilehe www.joogikultuur.ee (edaspidi „veebileht“) külastamise eest! Alljärgnevalt esitatud kasutustingimusi kohaldatakse kogu veebilehel oleva sisu ning veebilehe kasutamise kohta. Veebilehe kasutamisel nõustute kehtivate kasutustingimustega. Kasutustingimustega mittenõustumise korral ei ole veebilehe kasutamine lubatud. Veebilehte haldab Altia Eesti AS, kes asub aadressil Tammi tee 30, Laabi küla, Harku vald, 76901 Harjumaa, edaspidi „Altia“. Altia võib kasutustingimusi muuta oma äranägemise järgi mistahes ajal. Palume teil kasutustingimused aeg-ajalt uuesti üle vaadata, sest kõik tehtud muudatused on teile veebilehe kasutajana kohustuslikud.

1. Veebilehe kasutaja peab olema täisealine. Altia pooldab vastutustundlikku alkoholitarbimist.

2. Veebilehte võib kasutada vaid isiklikel mitteärilistel eesmärkidel. Mistahes veebilehel oleva materjali kopeerimine, jagamine, esitamine, uuesti avaldamine, saatmine või vahendamine muul kui isiklikul ja mitteärilisel eesmärgil on keelatud ilma Altia eelnevalt antud kirjaliku nõusolekuta. Pressiteadete ja muu veebilehel avaldatud materjalide kasutamine on avalikus meedias lubatud, kui märgitakse ära teabeallikas.

3. Kõik omandi- ja muud õigused (kaasa arvatud autoriõigus ning muud immateriaalsed õigused) kõigile veebilehel avaldatud materjalidele (kaasa arvatud logod, kaubamärgid, tekstid, fotod ja graafika) kuuluvad Altiale. Veebilehe kasutamisel ei kandu teile üle ühtegi omandi- või immateriaalset õigust. Kõik õigused on kaitstud, ka need, mida kasutustingimustes pole otseselt nimetatud.

4. Kõik veebilehel toodud materjalid esitatakse sellisena, nagu need on. Altia ei saa garanteerida, et veebilehe töös ei esine katkestusi või vigu, et sisu on vigade või ebatäpsusteta ning alati usaldusväärne ning et veebilehe tööd tagav server ei sisalda viiruseid või muid kahjulikke komponente. Seega ei võta Altia seadusega lubatud raames vastutust veebilehega seotud mistahes väite või garantii eest, kaasa arvatud garantii täpsuse, täielikkuse, kindlaks otstarbeks sobivuse või haavamatuse eest. Lisaks ei vastuta Altia või ükski Altia kontserni kuuluv ettevõte või selle töötaja, juhtkond, aktsionär või esindaja üheski olukorras kahju (kaasa arvatud otsene ja kaudne kahju), kadude, kahjustuste või muu kahju eest, mis on seotud veebilehe kasutamise või mittetoimivusega või mis tulenevad veebilehe tööhäiretest, vigadest, tegevusetusest, tegevuse katkemisest, viivitustest või viirustest.

5. Veebilehel võib esineda linke kolmandate poolte veebilehtedele. Sellised lingid on toodud vaid teie abistamiseks. Altia ei ole kontrollinud kõiki kõnealuseid kolmandate poolte veebilehti ega halda nimetatud veebilehti või nende sisu ja kättesaadavust ega vastuta nende eest. Altia ei esita seega mingeid garantiisid nimetatud kolmandate poolte veebilehtede või neil olevate materjalide või nende kasutamise võimalike tagajärgede suhtes. Kui otsustate avada mõne veebilehel asuva lingi kolmanda poole veebilehele, teete seda omal vastutusel.

6. Kõik omandi- ja muud õigused, kaasa arvatud immateriaalsed õigused (ka õigused muuta ja delegeerida immateriaalseid õigusi) kõikidele kommentaaridele, ettepanekutele, ideedele (kaasa arvetud toote- ja reklaamiideed) või muule veebilehe kaudu edastatud või muul moel Altiale antud materjalide varaliste autoriõiguste korral annate Altiale lihtlitsentsi korras õiguse materjalide kasutamiseks veebilehel ning failide omandiõigus läheb üle Altiale. Altia ei ole kohustatud käsitlema nimetatud materjale konfidentsiaalsena ega vastuta materjalide kasutamise ja levitamise eest ning ta ei pea maksma materjalide eest mingit tasu, hüvitist või andma muud tunnustust. Olete nõus sellega, et te ei edasta veebilehel materjale, mis on haavavad, ebaseaduslikud, ähvardavad, laimavad, halvustavad, diskrimineerivad, sündsusetud, pornograafilised või teotavad või mis rikuvad autoriõigusi, konfidentsiaalsust või privaatsuse kaitset või mida võib selliseks pidada või mis võivad olla kriminaalsed või ebaseaduslikud või suunavad sellisele tegevusele, ega materjale, mis sisaldavad rämpsposti või reklaammaterjale. Te vastutate kõigi saadetud materjalide eest ning teil on täielik vastutus ka sellise materjali seaduslikkuse, usaldusväärsuse ja päritolu eest.

7. Altial on õigus veebilehelt eemaldada kommentaare, ettepanekuid, fotosid, videoid, graafilisi kujutisi või muid materjale või nende linke, kui sellise materjali levitamine veebilehe kaudu on vastuolus seaduse, heade tavade või Altia majanduslike huvidega. Altia ei pea materjali eemaldamisel sellest teavitama materjali üleslaadijat või levitajat.

8. Veebilehe väärkasutamine on keelatud (kaasa arvatud häkkimine).

9. Nimetatud kasutustingimuste suhtes kohaldatakse Eesti õigust; see puudutab ka kasutustingimuste tõlgendamist. Kasutustingimustega seotud erimeelsusi lahendatakse Harju Maakohtus. Kui tarbija ja Altia vahelisi erimeelsusi ei õnnestu lahendada poolte vaheliste läbirääkimiste teel, võib tarbija pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.
Oled lisanud selle oma soovinimekirja

Tere tulemast joogikultuuri lehele!

Kinnitan, et olen vähemalt 18 aastane.

JAH

Sait kasutab küpsiseid, et jälgida teie seadeid ja statistikat. Loe edasi