VEEBILEHE JOOGIKULTUUR.EE PRIVAATSUSREEGLID

1. Sissejuhatus

Altia Eesti AS (edaspidi Altia) on võtnud kohustuse kaitsta teie privaatsust ja isikuandmeid vastavalt kehtivatele andmekaitse privaatsust puudutavatele seadustele. Käesolevate privaatsusreeglite eesmärgiks on anda teile teavet teie isikuandmete töötlemise kohta Altia poolt seoses www.joogikultuur.ee (edaspidi Koduleht) kasutamisega. Palun lugege privaatsusreeglid läbi enne Kodulehe kasutamist. Kui te ei ole reeglitega nõus, siis palun ärge kasutage seda Kodulehte.

2. Kodulehe analüüs ja „küpsised“

Kodulehte saab kasutada ka ilma isikuandmeid sisestamata, kuid te võite vabatahtlikult e-postiga või muul viisil esitada oma andmeid Altiale näiteks Kodulehel olevast probleemist teatamisel.
Koduleht kasutab veebilehe analüüsi, et koguda tehnilist ja muud anonüümset teavet Kodulehe kasutamise kohta. Koduleht kasutab ka nn küpsiseid, mis on arvutisse paigaldatavad tekstifailid, ja muid küpsisesarnaseid faile ja tehnoloogiaid (üldnimetusega küpsised), et analüüsida Kodulehe kasutust. Kodulehe analüütiku ja küpsiste kasutamise eesmärgiks on parandada kasutajakogemust, Kodulehe sisu ja Altia poolt osutatavaid teenuseid. Kui te külastate Kodulehte ja teie brauseri seaded lubavad küpsiseid, siis loeb Altia selle teie poolt küpsiste kasutamise aktsepteerimiseks. Kui te ei soovi saada küpsiseid, siis saate muuta oma brauseri seaded nii, et küpsised oleksid blokeeritud. Palume siiski tähelepanu pöörata sellele, et küpsiste blokeerimine võib takistada teatud teenuste ja funktsioonide kasutamist Kodulehel.

3. Registri kirjeldus

3.1 Isikuandmete haldaja ja kontaktid

Altia Eesti AS
Aadress: Tammi tee 30, Laabi küla, Harku vald, 76901 Harjumaa, Eesti
Telefon: 671 2000
E-post: info.ee@anora.com

3.2 Registri nimi

Kontaktandmete register www.joogikultuur.ee.

3.3 Andmete töötlemise eesmärgid

Andmeid kogutakse ja täiendatakse järgmistel eesmärkidel:
- Kodulehe haldamine ja arendamine;
- Uudiskirja edastamiseks e-posti teel;
- Kliendisuhete haldamine ja arendamine;
- Altia, tema partnerite ja alltöövõtjate sisemiste ja väliste ülesannete haldamine seoses Kodulehega; ja- andmekaeve ja sellega seotud tegevused nagu kasutaja andmete profileerimine ülalnimetatud eesmärkidel.

3.4 Kogutud andmed

Faili võib olla kogutud:
- kliendi andmed nagu nimi ja kontaktid;
- küpsiste andmed, mis on seotud Kodulehe kasutamisega;
- Kodulehe kasutamisega seotud statistika ja logimise info, mis on tekkinud kasutaja tegevusest, nagu asukoht, kellaaeg, kasutaja eelistused;
- ülalnimetatud andmete kombinatsioonid kasutajaprofiilide vormis.

3.5 Andmete allikad

Andmeid kogutakse järgmistest allikatest:
- kasutaja poolt Kodulehe kasutamise käigus või muul viisil Altiaga ühendust võttes antud teave;
- küpsisete info, mis on saadud kasutaja kõvakettalt;
- logimise andmed, mis on saadud Kodulehega seotud andmesüsteemi seirest;
- Altia, tema partnerite ja alltöövõtjate üksused seoses teenuste osutamisega Kodulehel.

3.6 Andmeedastus

Andmed võivad olla edastatud Alti grupi siseselt või ka Altia koostööpartneritele või alltöövõtjatele ülalmainitud põhjustel. Andmeid ei edastata EUst või EEAst väljapoole.

3.7 Turvalisus

Altia püüab kasutada asjakohaseid meetmeid Kodulehe kasutajate isikuandmete kaitsmiseks. Sellised meetmed hõlmavad vajaduse korral tulemüüride kasutamist, turvaserveri võimalusi, krüpteerimist, juurdepääsuõiguste haldamise süsteemide ja protsesside rakendamist, hoolikalt valitud protsessorite kasutamist ning teisi tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud meetmeid, mis tagavad vajaliku kaitse teie isikuandmete volitamata kasutamise või avalikustamise eest. Altia võib teha ka asjakohased varukoopiaid ning kasutada muid selliseid vahendeid, et vältida juhusliku kahju tekkimist või teie isikuandmete hävitamist ja tagada, et Altia teenused töötavad korralikult.

3.8 Teie õigused

Seoses teie isikuandmete töötlemisega on teil vastavalt vajadusele ja sõltuvalt võimalikest kehtivatest seadustest tulenevate piirangutega järgmised õigused:

- õigus ligipääsule: teil on õigus saada teavet Altia poolt teie kohta kogutavate isikuandmete kohta.

- õigus nõuda parandusi, blokeerimist või kustutamist: teil on õigus Altialt nõuda oma isikuandmete parandamist, vajadusel blokeerimist või kustutamist, kui need on valed puudulikud või muul viisil ebatäpsed.

- õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus esitada vastuväiteid oma Altia poolt töödeldavate isikuandmete  avaldamisele mõjuvatel seaduslikel alustel, mis käsitlevad teie olukorda.
Oma õiguste kasutamiseks võtke Altiaga ühendust punktis 3.1 toodud andmetel.

3.9 Uuendused

Soovides oma Kodulehte pidevalt uuendada, jätab Altia endale õiguse muuta käesolevaid privaatsusreegleid. Altia loodab, et vaatate privaatsusreeglid aegajalt üle, et olla kursis võimalike muudatustega.

Oled lisanud selle oma soovinimekirja

Tere tulemast joogikultuuri lehele!

Kinnitan, et olen vähemalt 18 aastane.

JAH

Sait kasutab küpsiseid, et jälgida teie seadeid ja statistikat. Loe edasi