Anora EcoVadise kuldmedal

Anora pälvis EcoVadis´e „Social Responsibility“ kategoorias kuldmedali

Anora hinnati 100-palli süsteemis 68 punktiga, mis asetab meid EcoVadis´e poolt hinnatud parimate ettevõtete hulka.

EcoVadise aruandes tõsteti Anora tugevusena esile hästi arendatud keskkonnasäästlik juhtimissüsteem ning keskkonnasäästlike tegevuste eest hinnati Anora ettevõtet 80 punktiga sajast.

Aruandes märgiti, et parendamist vajab keskkonda säästvate teemadega seotud hangete vormistamine, kolmandate osapoolte riskide kaardistamine ning suurema selguse loomine jätkusuutlikkusega seotud tegevuste rakendamise kohta ettevõttes Anora.

EcoVadis on üle maailma hinnanud rohkem kui 75 000 ettevõtet. Nende hinnanguid kasutavad hanketöötajad enam kui 350 suurimas ülemaailmses rahvusvahelises ettevõttes.

EcoVadise metoodika eesmärk on mõõta ettevõtte jätkusuutlikkuse juhtimise süsteemi kvaliteeti selle poliitika, meetmete ja tulemuste abil.

Toggle Nav