Kas viin võib külmuda?

Kas õige viin võib külmuda?

Enamasti tarbitakse viina külmana ning seda hoitakse jääkambris. Kui aga viin peaks jäätuma, arvatakse, et tegemist on kehva kvaliteediga. Kas see vastab tõele?

Alkohoolsete jookide jäätumistemperatuur varieerub sõltuvalt toote alkoholi (etanooli) ja suhkru sisaldusest. 40% kangusega puhta viina jäätumise temperatuur on ~ - 22°C.

Teised kangemad joogid nagu nt tekiila ja rumm jäätuvad viinaga võrreldes üsna sarnastel temperatuuridel. Samas õlu ja vein jäätuvad kergemini tänu oma madala alkoholisisalduse tõttu. 

40% kangusega viina jäätumine on normaalne

Jääkambri temperatuur võib kambri eri kohtades suurtes piirides kõikuda. Kuigi jääkambri väline termomeeter näitab kambri temperatuuriks  -18°C, võib kambri mõnes osas temperatuur olla üle -30°C. Sellise temperatuuri juures toimubki 40% kangusega viina külmumine. 

Külmkambri temperatuur mõõdetakse üldjuhul vaid ühest punktist, mis ei anna tõelist pilti kambri eri kohtade temperatuurist. Samuti peale külmkambri avamist ja uuesti sulgemist, hakkab kambris temperatuur intensiivsemalt langema, et saavutada uuesti vajalik temperatuur. 

Külmumist mõjutab ka pudeli asetus 

Kui pudel on külmkambris puutumatuna, võib külmumine viibida. Muutes aga vedeliku tasakaalu, näiteks pudelit liigutades või pudeli avades, võib jook külmuda väga kiiresti.Lisaks mõjutab temperatuuri ka külmkambris oleva jää hulk.

Viina külmumine ei mõjuta viina füüsikalisi ega keemilisi omadusi. Viin võib külmuda ja sulada mitmeid kordi, ilma, et selle kvaliteet muutuks. 

6 fakti viina külmumisest:

•    40%-se puhta viina jäätumise temperatuur on ~ - 22°C.

•    Külmkambri temperatuur ei ole kõikides kambri punktides ühesugune.

•    Kui pudel on külmkambris puutumatuna, võib külmumine viibida. Muutes aga vedeliku tasakaalu, näiteks pudelit liigutades või pudeli avades, võib jook külmuda väga kiiresti.

•    Alkoholi jäätumisele aitab kaasa, nagu iga kristalliseerumise puhul, vedelikus olev ebapuhtus. Kristalliseerumine algab kergemini, kui vedelikus on näiteks suhkrukristall, tolmutera või pudeli pinnases olev väljaulatuv klaasiosa, mille ümber kiire kristalliseerumine algab.

•    Viin võib külmuda ja sulada mitmeid kordi, kuid viina füüsikalised või keemilised omadused ei muutu.

•    Vee-etanoolisegu (40%) ei paisu külmudes niipalju kui vesi. Seetõttu alkoholipudel külmudes sageli ei purune.

Toggle Nav